รู้จักหรือไม่? โรคเลือดออกในสมอง

รู้จักหรือไม่โรคเลือดออกในสมอง
โรคเลือดออกในสมองเป็นโรคในกลุ่มของโรคสมองขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง คือ อาการของภาวะหลอดเลือดสมองเสื่อม พบมากในวัยชรา รองลงมาก็กลุ่มคนวัยทำงาน ในปัจจุบันพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตต่างๆ

สังเกตอาการโรคหลอดสมอง
ในทุกๆ วันที่เราต้องเผชิญกับชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยบ้าง สบายบ้าง จนเราอาจลืมสังเกตตัวเองไป เมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็ควรที่จะหันมาให้ความรักกับตัวเองบ้าง โดยหากพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้างกำลังเผชิญอาการ 8 ข้อดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานไว้ว่ากำลังอยู่ในภาวะโรคเลือดออกในสมอง

1. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และฉับพลัน
2. แขนขาเริ่มอ่อนแรง อาจเกิดพร้อมกันทั้งสองข้าง หรืออาจเป็นข้างใดข้างหนึ่ง
3. ใบหน้า แขน มือ หรือขา มีอาการชาแบบเฉียบพลัน
4. พูดลำบาก พูดไม่ได้ หรืออาจปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว
5. จู่ๆ ก็มีอาการตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดแบบเฉียบพลัน
6. เดินตรงไม่ได้ ทรงตัวไม่ได้
7. คลื่นไส้อาเจียน
8. อาจเกิดอาการชัก หรือหมดสติได้ อาการนี้ต้องรียนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ทัน