การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเอดส์

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์

การที่ผู้ป่วยได้ติดเชื้อ เอชไอวีแล้วนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโรคนี้ เพราะการติดเชื้อนั้นจะไปทำลายเม็ดเลือดขาว และทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ จึงเกิดการเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้เพราะร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ป่วยเมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นได้รับเชื้อมาก็หันมาดูแลรักษาตัวเองกัน ตั้งแต่เริ่มรู้ตัวจะได้เข้ารับการรักษาและป้องกันได้ทันถ่วงที และจะได้ไม่ไปแพร่กระจายเชื้อให้แกผู้อื่นอีกด้วย

ขั้นตอนการดูแลตัว

รับยาตามแพทย์สั่ง ควรไปรับยาตามแพทย์สั่งและรับประทานยา อย่างต่อเนื่องและหมั่นไปพบแพทย์เมื่อถึงเวลานัด การรับประทานยาจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และแพทย์ยังสามารถช่วยดูการตรวจเลือดว่าในร่างกายเรานั้นมีเชื้อ เอขไอวีมากน้อยขนาดไหน

การดูแลสุขภาพจิต เมื่อผู้ติดเชื้อได้รับรู้ว่าตังเองนั้นได้รับเชื้อมาแล้วจะรู้สึกกังวน และมีอาการซึมเศร้า หวาดระแวง และกลัวไม่กล้าที่จะทำการรักษา  ผู้ป่วยควรไปปรึกษาจิตรแพทย์ หรือผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอดส์โดยตรง และจะได้คลายความวิตกกังวน และยังได้กำลังใจ จากผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี มารวมแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟัง หรือจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

ควรเลิกบุหรี่ การสูบบุหรี่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบมากกว่าบุคลอื่นทั่วไปเพราะในบุหรี่มีสารกระตุ้นที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ง่ายกว่าผู้อื่น และยังส่งผลข้างเคียงเพราะในผู้ป่วยนั้นมีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นโรค หัวใจ มะเร็ง โรคปอด และปอดติดเชื้อได้

เลิกสิ่งเสพติด ผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดโดยการใช้เข็มรวมกับผู้อื่น ก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ ที่อาจจะทำให้เชื้อของเอชไอวีนั้นรุนแรงขึ้น หากผู้ป่วยไม่สามารถเลิกเสพยาด้วยตัวเองได้ ก็ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อเข้าทำการบำบัดต่อไป

ควรบอกญาติ เมื่อรู้ตัวว่าได้รับเชื้อมาแล้วผู้ป่วยควรบอกให้คนในครอบครัวนั้นทราบ จะได้ ช่วยกันรับมือและแก้ปัญหาไปด้วยกัน

การรับประทานอาหาร ผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ ผัก ผลไม้ และพืชตระกูลถั่ว และอาหารที่ให้โปรตีนสูง จะช่วยให้มีภูมิต้านทานและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

การดูแลตัวเองอย่างดี ยังช่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และยังช่วยให้ไม่ไปแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น บางคนมีความสงสัยว่า ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ขายไหม ซึ่งจะเห็นได้ว่าตามคลีนิคเท่านั้นที่มีหากคุณรู้ว่ามีเชื้อและควรรับประทานยาอย่างเคร่งครัด และควรงดการไปบริจาคเลือดเพื่อป้องการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อเพิ่มหรือไปแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอีกเหมือนกัน